Digital data archives as knowledge infrastructures: Mediating data sharing and reuse

Christine Borgman, A.M. Scharnhorst, Milena S. Golshan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

45 Citaten (Scopus)
221 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Digital data archives as knowledge infrastructures: Mediating data sharing and reuse'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Engineering & Materials Science

Social Sciences