Digital data archives as knowledge infrastructures: Mediating data sharing and reuse

Christine Borgman, A.M. Scharnhorst, Milena S. Golshan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

118 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Digital data archives as knowledge infrastructures: Mediating data sharing and reuse'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Social Sciences

Engineering & Materials Science