Digital data archives as knowledge infrastructures: Mediating data sharing and reuse

Christine Borgman, A.M. Scharnhorst, Milena S. Golshan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

44 Citaten (Scopus)
220 Downloads (Pure)

Zoekresultaten