Digital disruption in Asia: Power, technology, and society

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5-12
TijdschriftAsiascape: Digital Asia
Volume4
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit