Digital embryos: a novel technical approach to investigate perceptual categorization in pigeons (Columba livia) using machine learning

Roland Pusch, Julian Packheiser, Charlotte Koenen, Fabrizio Iovine, Onur Güntürkün

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

26 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Digital embryos: a novel technical approach to investigate perceptual categorization in pigeons (Columba livia) using machine learning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences

Social Sciences