Digital Historical Research. Context, Concepts and the Need for Reflection

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

288 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)78-102
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume128
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit