Digital Humanities and East Asian Studies

Alíz Horvath (Redacteur), Hilde De Weerdt (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1
Aantal pagina's223
TijdschriftInternational Journal of Digital Humanities
Volume4
Nummer van het tijdschrift1-3
StatusGepubliceerd - 01 feb. 2023

Citeer dit