Digital Humanities and Replication. Ingredients for a Love Story. Experiences from the '(Re)counting the Uncounted' Project

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's375-378
StatusGepubliceerd - 31 jul. 2022

Citeer dit