Digital Humanities and the History of Working Women: A Cascade

Marco H.D. van Leeuwen, Richard L. Zijdeman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

235 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)411-425
Aantal pagina's15
TijdschriftThe History of the Family
Volume19
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit