Digital humanities are a two-way street [Review of: The History Manifesto (2014), Jo Guldi and David Armitage]

E. Steinova, Ivan Flis, Paul Wouters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)346-348
Aantal pagina's3
TijdschriftIsis
Volume107
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - jun. 2016

Citeer dit