Digital resources and computational methods.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)375-390
Aantal pagina's16
TijdschriftZeitschrift für deutsche Philologie
Volume130
Nummer van het tijdschriftSonderheft Dialog mit den Nachbarn.
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit