Digital Visual Activism: Photography and the Re-Opening of the Unresolved Truth and Reconciliation Commission Cases in Post-Apartheid South Africa

Kylie Thomas*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Digital Visual Activism: Photography and the Re-Opening of the Unresolved Truth and Reconciliation Commission Cases in Post-Apartheid South Africa'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences