Digitale burgerbetrokkenheid: kansen en dilemma’s

Iris Korthagen, I. van Keulen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

400 Downloads (Pure)

Samenvatting

In digitale middelen zit meer potentie dan er nu uit wordt gehaald. ICT kan burgerbetrokkenheid langs het hele spectrum versterken: in zowel informerende, beleidsbeïnvloedende, als directe vorm. Tegelijkertijd is technologie geen wondermiddel en al helemaal geen quick fix voor de behoefte van burgers aan meer politieke betrokkenheid. Het succes van digitale instrumenten hangt af van een duidelijke inbedding van de digitale burgerbetrokkenheid in het politieke proces, van investeringen in de communicatie rondom het instrument, en van een goed ontwerp.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)126
Aantal pagina's136
TijdschriftChristen Democratische Verkenningen
StatusGepubliceerd - 2016

Keywords

  • burgerbetrokkenheid
  • digitale democratie

Citeer dit