Digitalisering van de rurale microtoponiemen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

117 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-5
TijdschriftHistoria en Informatica
Volume12
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit