Digitalisering van dieren: Verkenning Precision Livestock Farming

Jacqueline Bos, G.M. Munnichs

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

Samenvatting

What chances does Precision Livestock Farming provide to develop a more sustainable and animal friendly Livestock Farming?
Vertaalde titel van de bijdrageDigitisation of Livestock: An explorative study on Precision Livestock Farming
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieThe Hague
UitgeverijRathenau Instituut
Aantal pagina's42
StatusGepubliceerd - 2016

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Digitalisering van dieren: Verkenning Precision Livestock Farming'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit