Digitalisering van microtoponiemen van het Meertens Instituut

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

399 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)121-133
TijdschriftNaamkunde
Volume36
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit