Digitisation and the Disappearing Job Theory: A Role for the ILO in Africa?

Stefano Bellucci, Eric Otenyo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)203-221
TijdschriftInternational Development Policy
Volume11
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit