Dillema's van gezagsdragers in zware tijden

Peter Romijn

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekPopulair

56 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dilemma’s van gezagsdragers in zware tijden’ is de titel van een essay van Peter Romijn, onderzoeker bij het NIOD. Hij heeft het essay geschreven in opdracht van de provincie Noord-Holland.

In 2017 is Noord-Holland gastprovincie van de Nationale Viering Bevrijding. Het thema van deze viering is de kracht van het persoonlijke verhaal. Ieder heeft zijn eigen beleving en verhaal bij vrijheid. Dat geldt ook voor gezagsdragers. Als bestuurders bij een overheid komen zij soms voor lastige dilemma’s te staan. Dat geldt zeker in perioden van oorlog en bezetting, maar ook in vredestijd. Gezagsdragers maken keuzen die van grote invloed kunnen zijn. Een burgemeester die bijvoorbeeld koos aan te blijven tijdens het naziregime om te redden wat er te redden viel.
Dilemma’s van burgemeesters en andere gezagsdragers zijn ook vandaag actueel. Dit essay poogt voor een breder publiek een prikkelende bijdrage te leveren in de discussie en het denken over professionaliteit, beroepsethiek en de noodzaak om te oordelen. Met deze uitgave geeft de provincie verdieping aan de missie van de Nationale Viering Bevrijding: ‘De provincie Noord-Holland geeft vrijheid door’.
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieHaarlem
UitgeverijProvincie Noord Holland
Opdrachtgevend orgaanProvincie Noord Holland
Aantal pagina's35
StatusGepubliceerd - 02 mei 2017

Citeer dit