Dim light at night disturbs the daily sleep-wake cycle in the rat

Dirk Jan Stenvers, Rick van Dorp, Ewout Foppen, Jorge Mendoza, Anne-Loes Opperhuizen, Eric Fliers, Peter H Bisschop, Johanna H Meijer, A. Kalsbeek, Tom Deboer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

185 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dim light at night disturbs the daily sleep-wake cycle in the rat'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences