Diminished capability to recognize the optimal temperature for sleep initiation may contribute to poor sleep in elderly people.

R.J. Raymann, E.J.W. van Someren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1301-1309
TijdschriftSleep
Volume31
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit