Dinosaurs in the aquarium

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)655-663
Aantal pagina's9
TijdschriftPublic Understanding of Science
Volume29
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 aug. 2020

Citeer dit