Dinucleotide repeat microsatellite markers for buck's-horn plantain (Plantago coronopus)

G.N. Koorevaar, S. Ivanovic, J.M.M. Van Damme, H.P. Koelewijn, W.P.C. Van 't Westende, M.J.M. Smulders, B. Vosman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  6 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  Eleven polymorphic microsatellite loci were obtained from a GA enriched genomic library, constructed from DNA of buck's-horn plantain (Plantago coronopus). The microsatellite loci were tested on 24 genotypes. These plants were collected from meadows along the coast, located on 11 sites ranging from the southwest to the northeast of the Netherlands. In this set of plants the isolated microsatellites were highly polymorphic with 3-24 alleles per locus and a maximum observed heterozygosity of 0.91. Some of the microsatellite loci also showed amplification in two other plantain species (P. lanceolata and P. maritima).
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)524-526
  TijdschriftMolecular Ecology Notes
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2002

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Dinucleotide repeat microsatellite markers for buck's-horn plantain (Plantago coronopus)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit