Dipodascopsis Batra & P.Millner emend Kurtzman, Albertyn & Basehoar-Powers

M.Th. Smith, G.S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

  Originele taal-2Niet gedefinieerd
  TitelThe Yeasts, a taxonomic study, 5th ed
  Pagina's379-384
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit