Direct and indirect effects of Holocene climate variations on catchment and lake processes of a treeline lake, SW China

X. Chen (Co-auteur), S. McGowan, X. Xiao, M.A. Stevenson, X. Yang, Y. Li, E. Zhang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Direct and indirect effects of Holocene climate variations on catchment and lake processes of a treeline lake, SW China'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences