Direct and indirect effects of native plants and herbivores on biotic resistance to alien aquatic plant invasions

A. Petruzzella (Co-auteur), C.H.A. van Leeuwen, E. van Donk, E.S. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Ecology
VolumeOnline
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 2020

Citeer dit