Direct and indirect effects of native plants and herbivores on biotic resistance to alien aquatic plant invasions

A. Petruzzella (Co-auteur), C.H.A. van Leeuwen, E. van Donk, E.S. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Direct and indirect effects of native plants and herbivores on biotic resistance to alien aquatic plant invasions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences