Direct vasoactive-intestinal polypeptide (VIP)-containing projection from the suprachiasmatic nucleus to spinal projecting hypothalamic paraventricular neurons

R. Teclemariam-Mesbah, A. Kalsbeek, P. Pévet, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

67 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)71-76
TijdschriftBrain Research
Volume748
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit