Directed Communication between Nucleus Accumbens and Neocortex in Humans Is Differentially Supported by Synchronization in the Theta and Alpha Band

Jörn M Horschig, Ruud Smolders, Mathilde Bonnefond, Jan-Mathijs Schoffelen, Pepijn van den Munckhof, P Richard Schuurman, Roshan Cools, D. Denys, Ole Jensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

136 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Directed Communication between Nucleus Accumbens and Neocortex in Humans Is Differentially Supported by Synchronization in the Theta and Alpha Band'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences