Directed dispersal by an abiotic vector: wetland plants disperse their seeds selectively to suitable sites along the hydrological gradient via water

Merel B. Soons, G. Arjen de Groot, M. Teresa Cuesta Ramirez, Rob G. A. Fraaije, Jos T. A. Verhoeven, Monique de Jager

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)499-508
TijdschriftFunctional Ecology
Volume31
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - feb 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit