Dirk Schoute (1873–1963), chirurg, gedreven organisator, medisch-historisch onderzoeker en ontvanger van Gewina’s eerste erepenning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

280 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)241-245
Aantal pagina's5
TijdschriftStudium. Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis
Volume6
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit