Disability and socioeconomic inclusion after World War

Leo van Bergen, Maria Kett

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftThe Lancet
Nummer van het tijdschrift384
DOI's
StatusGepubliceerd - 08 nov 2014

Citeer dit