Disadvantaged neighborhoods, birth weight, and problem behavior in five- and six-year-old pre-school children: Evidence from a cohort born in Amsterdam

U.R. Saha, G.E. Bijwaard, N. Muhajarine, T.G.M. Vrijkotte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Disadvantaged neighborhoods, birth weight, and problem behavior in five- and six-year-old pre-school children: Evidence from a cohort born in Amsterdam'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Medicine & Life Sciences

Social Sciences