Disciplinary, Asynthetic, Domain-Dependent: NARCIS a National Research Classification in Isolation

Richard P. Smiraglia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

58 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Disciplinary, Asynthetic, Domain-Dependent: NARCIS a National Research Classification in Isolation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology