Dis/connection: Violence, religion, and geographic imaginings in Aceh and colonial Indonesia, 1890s-1920

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)389 - 412
TijdschriftItinerario
Volume45
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit