DiSCount: computer vision for automated quantification of Striga seed germination

R. Masteling (Co-auteur), L. Voorhoeve, J Ijsselmuiden, F. Dini-Andreote, Wietse De Boer, J.M. Raaijmakers (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Citaten (Scopus)
60 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftPlant Methods
Volume16
Nummer van het tijdschrift60
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 mei 2020

Citeer dit