Discourses on Synthetic Biology in Europe, India and China

V. Rerimassie, D. Stemerding, Wenxia Zhang, Krishna Ravi Srinivas

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelScience and Technology Governance and Ethics
SubtitelA Global Perspective from Europe, India and China
RedacteurenMiltos Ladikas, Sachin Chaturvedi, Yandong Zhao, Dirk Stemerding
UitgeverijSpringer
Pagina's145-163
ISBN van geprinte versie978-3-319-14692-8
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit