Discovering visual element evolutions for historical document dating

J.W.J. Burgers, Sheng He, Petros Samara, L.R.B. Schomaker

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Titel2016 15th International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition (ICFHR)
Pagina's7
Aantal pagina's12
Volume2016
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit