Discovery and Functional Analysis of a Salicylic Acid Hydroxylase from Aspergillus niger

Ronnie J. M. Lubbers, Adiphol Dilokpimol, Jaap Visser, Kristiina S. Hilden, Miia R. Makela, Ronald P. de Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e02701-20
TijdschriftApplied and Environmental Microbiology
Volume87
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2021

Citeer dit