Discovery of a bacterial gene cluster for catabolism of the plant hormone indole 3-acetic acid

J.H.J. Leveau, S. Gerards

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  86 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Discovery of a bacterial gene cluster for catabolism of the plant hormone indole 3-acetic acid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences