Discovery of Aspergillus frankstonensis sp nov during environmental sampling for animal and human fungal pathogens

Jessica J. Talbot, Jos Houbraken, Jens C. Frisvad, Robert A. Samson, Sarah E. Kidd, John I Pitt, Sue Lindsay, Julia A. Beatty, Vanessa R. Barrs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftPLoS One
Volume12
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 09 aug. 2017

Citeer dit