Discovery of new regulatory genes of lipopeptide biosynthesis in Pseudomonas fluorescens

C. Song, K. Aundy, J. van de Mortel, J.M. Raaijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Discovery of new regulatory genes of lipopeptide biosynthesis in Pseudomonas fluorescens'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences