Discovery of Novel p-Hydroxybenzoate-m-hydroxylase, Protocatechuate 3,4 Ring-Cleavage Dioxygenase, and Hydroxyquinol 1,2 Ring-Cleavage Dioxygenase from the Filamentous Fungus Aspergillus niger

Ronnie J. M. Lubbers, Adiphol Dilokpimol, Mao Peng, Jaap Visser, Miia R. Makela, Kristiina S. Hilden, Ronald P. de Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

27 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)19081-19089
TijdschriftACS Sustainable Chemistry & Engineering
Volume7
Nummer van het tijdschrift23
DOI's
StatusGepubliceerd - 02 dec. 2019

Citeer dit