Discovery of Thanafactin A, a Linear Proline-containing Octa-Lipopeptide from Pseudomonas sp. SH-C52, Motivated by Genome Mining

Norbert Kirchner, Carolina Cano-Prieto, Anna Schulz-Finke, M. Gütschow, Nico Ortlieb, Julia Moschny, Timo Niedermeyer, Jeannie Horak, Michael Lämmerhofer, Menno van der Voort, J.M. Raaijmakers, Harald Gross (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Discovery of Thanafactin A, a Linear Proline-containing Octa-Lipopeptide from Pseudomonas sp. SH-C52, Motivated by Genome Mining'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds