Discrepancy in exchangeable and soluble ammonium-induced effects on aerobic methane oxidation: a microcosm study of a paddy soil

Hester van Dijk, Thomas Kaupper, Clemens Bothe, Hyo Jung Lee, Paul Bodelier, Marcus A. Horn (Co-auteur), Adrian Ho (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

24 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Discrepancy in exchangeable and soluble ammonium-induced effects on aerobic methane oxidation: a microcosm study of a paddy soil'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences