Discussie: “Imperatieven”

G.J. Postma, D. Van Olmen, E. Coussé

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)288-303
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume18
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit

Postma, G. J., Van Olmen, D., & Coussé, E. (2013). Discussie: “Imperatieven”. Nederlandse Taalkunde, 18(3), 288-303.