Disease-mediated ecosystem services: Pathogens, plants, and people

Rachel Paseka (Co-auteur), Lauren White, Dedmer Van de Waal, Alex Strauss, Angélica González, Rebecca Everett, Angela Peace, Eric W. Seabloom, Thijs Frenken, Elizabeth T. Borer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)731-743
TijdschriftTrends in Ecology & Evolution
Volume35
Nummer van het tijdschrift8
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit