Disease-mediated ecosystem services: Pathogens, plants, and people

Rachel Paseka (Co-auteur), Lauren White, Dedmer Van de Waal, Alex Strauss, Angélica González, Rebecca Everett, Angela Peace, Eric W. Seabloom, Thijs Frenken, Elizabeth T. Borer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftTrends in Ecology and Evolution
Volumein press
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 2020

Citeer dit

Paseka, R., White, L., Van de Waal, D., Strauss, A., González, A., Everett, R., Peace, A., Seabloom, E. W., Frenken, T., & Borer, E. T. (2020). Disease-mediated ecosystem services: Pathogens, plants, and people. Trends in Ecology and Evolution, in press. https://doi.org/10.1016/j.tree.2020.04.003