Disease-mediated nutrient dynamics: Coupling host-pathogen interactions with ecosystem elements and energy

Elizabeth T. Borer (Co-auteur), Rachel Paseka, Angela Peace, L. Asik, Rebecca Everett, Thijs Frenken, Angélica González, Alexander T. Strauss, D.B. van de Waal, L.A. White, Eric W. Seabloom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)
78 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Disease-mediated nutrient dynamics: Coupling host-pathogen interactions with ecosystem elements and energy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology