Disease Modeling in Stem Cell-Derived 3D Organoid Systems

Devanjali Dutta, Inha Heo, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Disease Modeling in Stem Cell-Derived 3D Organoid Systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences