Disentangling the association between alcohol consumption and employment status: causation, selection or confounding?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)926-932
Aantal pagina's7
TijdschriftEuropean Journal of Public Health
Volume32
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 dec. 2022

Citeer dit