Disentangling the long-term effects of divorce circumstances on father–child closeness in adulthood: A mediation analysis

J. Spaan, R.I.A. van Gaalen, M. Kalmijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1183-1211
Aantal pagina's29
TijdschriftEuropean Journal of Population
Volume38
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 dec. 2022

Citeer dit