Disgruntled Guests: Iranian Subaltern on the Margins of the Tsarist Empire

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

25 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)401-426
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume48
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit